Visible learning plus: het programma

Speciaal voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning Plus ontwikkeld. Het is geen nieuwe methode en ze vereist geen aparte lessen of andere ingrijpende veranderingen. Het is enkel een verhaal dat je ertoe verbindt om hetgeen zinvol is te behouden en te durven benoemen waar het anders kan. Je keuzes zullen voortaan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze kunnen door je team onder de loep genomen en besproken worden. Je team zal met een hernieuwde focus zeer sterk staan, niet door een toverformule, maar door lef, keuzes en focus op kerntaken.

Leren Zichtbaar Maken is gericht op de kern van je werk: Hoe versterk je je impact op het leren van leerlingen?

Het programma:

 1. helpt je om de impact van je onderwijs inzichtelijk te maken.
 2. biedt concrete en praktische informatie om je impact op het leren en het ontwikkelen van leerlingen te vergroten.
  Bijvoorbeeld over:

  • hoe je een les start,
  • hoe je effectieve feedback geeft,
  • hoe je de relatie tussen leraar en leerling versterkt,
  • hoe de samenwerking tussen leraren geoptimaliseerd kan worden,
  • welk effect je bevlogenheid op leerlingen heeft,
  • hoe je schoolorganisatie het leren zichtbaar kan maken voor leerlingen en leraren.

De onderdelen van het programma kun je afzonderlijk van elkaar volgen. Hoe meer onderwijsprofessionals of teamleden uit je organisatie betrokken zijn, hoe groter de impact van dit programma.

Leren zichtbaar maken: de trainingen

Stimuleer eigenaarschap: van aanhangwagen tot zelfrijdende wagen

Maak een meerjarenplan om het leren zichtbaar te maken voor elke leerling. We besteden aandacht aan de belangrijke inzichten uit het werk van John Hattie en leren je hoe je deze in de praktijk toepast:

 • Hoe kan je het leren van je leerling in beeld brengen en hoe betrek je je leerlingen bij wat ze gaan leren?
 • Feedback is effectief als ze informatie bevat over de volgende stappen die een leerling kan zetten.
 • Welke data zijn belangrijk om te verzamelen en hoe analyseer je deze gegevens? Is er leerwinst?
 • Met welke middelen kan je je onderwijs versterken en leren zichtbaar maken in je klas?
 • Het opmaken van een plan om vervolgacties mogelijk te maken op je school.

Meer info:

 • Voor het (buitengewoon) basisonderwijs en zorg in en rond de school
 • Teamgerichte vorming

 Creëer zichtbaar lerende leerlingen

Onderzoek hoe je leerlingen het leren in eigen handen laat nemen. Wat kan je doen om leerlingen zichtbaar te laten leren? Hoe zorg je ervoor dat een leerling actief meedenkt en zelf een volgende stap neemt in zijn leerproces? Daag je leerlingen uit om hun eigen werk beter te maken, te controleren en er zelf feedback op te geven.

Meer info:

 • Voor het lager onderwijs
 • Teamgerichte vorming: vanaf €750 voor 3 uren (25 p)

Feedback maakt leren zichtbaar

Effectieve feedback geven en ontvangen. Leer hoe je effectieve feedback geeft en hoe je met je feedback de meeste impact hebt op het leren van je leerlingen en hun resultaten. We betrekken hierbij ook de feedback die je zelf van je leerlingen krijgt.

Meer info:

 • Voor het (buitengewoon) basisonderwijs
 • Individugerichte vorming: volledige dag, 9u30 – 16u30:
  • 22 november 2019 (Brugge)
  • of 5 mei 2020 (Leuven)
  • €130 pp
 • Teamgerichte vorming: vanaf €1500 voor 6 uren (25 p)

Data gebruiken om leren zichtbaar te maken

Bereken en interpreteer de effectgroottes van John Hattie. Bewijs verzamelen in je klas en dit bewijs evalueren en omzetten naar acties heeft een positieve invloed op de groei van je leerlingen. Leer effectgroottes berekenen en interpreteren zoals professor John Hattie.

Meer info:

 • Voor het (buitengewoon) basisonderwijs, zorg in en rond de school, directie en beleidsteam
 • Voorkennis: kennis van het werk van John Hattie is aanbevolen
 • Individugerichte vorming:
  • Halve dag, 9u30 – 12u30
  • 4 maart 2020 (Gent)
  • €85 pp

Daag leerlingen uit en breng ze tot andere inzichten en ideeën

Hoe laat je leerlingen ‘diep’ leren? Om leerlingen diep te laten leren, dien je als leraar twijfel te zaaien en de manier waarop leerlingen nadenken uit te dagen met andere of betere ideeën. Daardoor komen leerlingen uiteindelijk tot betekenisvolle inzichten en wordt leren een prikkelende en gezamenlijke inspanning van leerling en leraar.

Meer info:

 • Voor het lager onderwijs
 • Individugerichte vorming: halve dag, 9u30 – 12u30:
  • 10 oktober 2019 (Gent)
  • of 22 januari 2020 (Houthalen)
  • of 24 april 2020 (Berchem)
 • Teamgerichte vorming: vanaf €750 voor 3 uren (25 p)

Functioneringsgesprekken met impact

Ondersteun het proces om leren zichtbaar te maken op jouw school. Voer gesprekken met leerkrachten over het leren van leerlingen. Je leert tussen de lijnen luisteren en tegelijk rechtuit communiceren. Je krijgt een gespreksstructuur (cognitief coachen) aangeboden die meer kansen biedt om tot een open gesprek te komen. Tijdens de tweede dag brengen we onze ervaringen samen over deze andere manier van observeren en communiceren.

Meer info:

 • Voor directie en beleidsteam van het basisonderwijs
 • Individugerichte vorming: twee halve dagen, 9u30 – 12u30:
  • 15 oktober 2019 (Sint-Niklaas) en 12 november 2019 (Sint-Niklaas)
  • of 15 januari 2020 (Leuven) en 5 februari 2020 (Leuven)
  • €170 pp

De trainers

Visible Learning Plus wordt succesvol toegepast in 24 landen. Nu staan ook in Nederland en Vlaanderen 18 door prof. Hattie geaccrediteerde trainers voor je klaar. Voor Vlaanderen zijn dit Lieven Coppens en Stefaan Vanparys.