Visible learning plus: het programma

Speciaal voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning Plus ontwikkeld. Het is geen nieuwe methode en ze vereist geen aparte lessen of andere ingrijpende veranderingen. Het is enkel een verhaal dat je ertoe verbindt om hetgeen zinvol is te behouden en te durven benoemen waar het anders kan. Je keuzes zullen voortaan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze kunnen door je team onder de loep genomen en besproken worden. Je team zal met een hernieuwde focus zeer sterk staan, niet door een toverformule, maar door lef, keuzes en focus op kerntaken.

Leren Zichtbaar Maken is gericht op de kern van je werk: Hoe versterk je je impact op het leren van leerlingen?

Het programma:

 1. helpt je om de impact van je onderwijs inzichtelijk te maken.
 2. biedt concrete en praktische informatie om je impact op het leren en het ontwikkelen van leerlingen te vergroten.
  Bijvoorbeeld over:

  • hoe je een les start,
  • hoe je effectieve feedback geeft,
  • hoe je de relatie tussen leraar en leerling versterkt,
  • hoe de samenwerking tussen leraren geoptimaliseerd kan worden,
  • welk effect je bevlogenheid op leerlingen heeft,
  • hoe je schoolorganisatie het leren zichtbaar kan maken voor leerlingen en leraren.

De onderdelen van het programma kun je afzonderlijk van elkaar volgen. Hoe meer onderwijsprofessionals of teamleden uit je organisatie betrokken zijn, hoe groter de impact van dit programma.

Leren zichtbaar maken: de trainingen

Een introductie

Kiezen voor vormingen uit het programma ‘de zichtbaar lerende school’.
John Hattie onderzocht hoe leraren meer impact kunnen hebben op het leren van hun leerlingen. Hij komt daarbij tot een grote lijst van zaken die minder of meer stimulans betekenen voor het leren. Klassengrootte, zittenblijven, maar ook rekening houden met leerstijlen blijkt daarin weinig tot geen effect te hebben. Goede feedback geven aan leerlingen, kwaliteit van de relatie leraar-leerling en aanleren van leerstrategieën blijken een hoog effect te hebben. De grote uitdaging in het implementeren van de bevindingen van Hattie, zit hem in het concept van leraar-zijn; de nadruk komt op respectvolle interactie met leerlingen, in een sfeer van onderling vertrouwen. En wie zou dat niet willen?

De grondslag

Tijdens deze vorming maak je kennis met de belangrijkste inzichten uit het onderzoek naar wat leren zichtbaar maakt. De technieken die de impact op het leren van leerlingen vergroten, zijn meteen inzetbaar in de eigen praktijk.

Zichtbaar lerende leerlingen creëren

Onderzoek hoe je leerlingen het leren in eigen handen laat nemen.
Zichtbaar lerende leerlingen, leerlingen die inzicht, controle en motivatie voor hun leren hebben, ontstaan niet zomaar. Het vraagt een collectieve inspanning om verantwoordelijkheid te kunnen doorgeven. Daarnaast zijn enkele principes en methodes nodig om dit in goede banen te leiden.

Feedback maakt leren zichtbaar

Hoe kan feedback impact hebben op het leren?
We kijken gedetailleerd naar wat effectieve feedback is en hoe je met je feedback de meeste impact hebt op het leren van je leerlingen. We betrekken hierbij ook de feedback die je van je leerlingen krijgt. Hoe kan je feedback een positieve invloed hebben op de resultaten van je leerlingen?

Input voor leren en lesgeven verzamelen met solotaxonomie

Leer goede toetsvragen opstellen.
Solotaxonomy is net zoals de Taxonomy van Bloom een manier om doelen op te delen in kleinere doelen. SOLO staat voor Structure of Observed Learning Outcomes. Het is een instrument waardoor leerlingen mee verantwoordelijk worden voor de kwaliteit en de grondigheid waarmee ze leren. Door zijn eenvoud is het op verschillende manieren inzetbaar: boeiende vragen leren stellen tijdens de les, goede toetsvragen maken, leerlingen het verschil laten verwoorden tussen makkelijke en moeilijke oefeningen …

Bewijs in Actie voor beleidsmakers

Bouw een strategisch plan voor je school uit.
Als jij een schoolleider of beleidsondersteuner bent, raden we je aan om na ‘Leren zichtbaar maken: de grondslag’ deel te nemen aan het Bewijs in Actie programma. In dit programma word je begeleid bij het beoordelen van je huidige praktijk en het structureren van een Visible Learning strategisch plan op maat van jouw school. Deze tweedaagse training is erop gericht om met een kernteam van de school zelf aan de slag te gaan: je maakt samen een onderwijsactieplan

Leren zichtbaar maken voor leraren

Onderzoek de denkkaders van een geïnspireerde leerkracht.
Veel leraren willen alles weten over het leren van leerlingen en hoe ze hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Met ‘Leren zichtbaar maken: de grondslag’ krijgen leraren de voorbereiding die ze nodig hebben voor deze tweedaagse training.

Tijdens ‘Leren zichtbaar maken: de grondslag’, stonden volgen vragen centraal:
Is bij jouw leerlingen het leren zichtbaar?
Is er sprake van leerwinst?
Boeken jouw leerlingen vooruitgang en hoe weet je dat?
Met deze vragen ga je tijdens de eerste dag van het tweedaagse programma ‘Leren zichtbaar maken voor leraren’ verder aan het werk.

Impact coaching

Ondersteun het proces om leren zichtbaar te maken op je school.
Een impact coach ondersteunt de schoolleider en leraren gedurende de impactcyclus, bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de impact die ze hebben op het leren en het implementeren van goede voorbeelden.

De trainers

Visible Learning Plus wordt succesvol toegepast in 24 landen. Nu staan ook in Nederland en Vlaanderen 18 door prof. Hattie geaccrediteerde trainers voor je klaar. Voor Vlaanderen zijn dit Lieven Coppens en Stefaan Vanparys.