Leren Zichtbaar Maken: de grondslag

Tijdens deze vorming maak je kennis met de belangrijkste inzichten uit het onderzoek naar wat leren zichtbaar maakt. De technieken die de impact op het leren van leerlingen vergroten, zijn meteen inzetbaar in de eigen praktijk.

Speciaal voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning ontwikkeld. Het is geen nieuwe methode en ze vereist geen aparte lessen of andere ingrijpende veranderingen. Het is enkel een verhaal dat je ertoe verbindt om hetgeen zinvol is te behouden en te benoemen waar het anders kan. Je keuzes zullen voortaan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze kunnen door jezelf/je team onder de loep genomen en besproken worden. Je zal met een hernieuwde focus zeer sterk staan, niet door een toverformule, maar door lef, keuzes en focus op kerntaken.

Doelgroep

Leerkrachten Zorgcoördinatoren Directies Schoolbegeleiders Pegagogisch Begeleiders

Praktische informatie

Individuele nascholing
Prijs: €110 pp
do 04/10/2018 9u30 – 16u30 Gent
do 22/11/2018 9u30 – 16u30 Turnhout
Teamgerichte aanvragen

Bekijk de andere trainingen: