Leren zichtbaar maken: een introductie

Kiezen voor vormingen uit het programma ‘de zichtbaar lerende school’.

John Hattie onderzocht hoe leraren meer impact kunnen hebben op het leren van hun leerlingen. Hij komt daarbij tot een grote lijst van zaken die minder of meer stimulans betekenen voor het leren. Klassengrootte, zittenblijven, maar ook rekening houden met leerstijlen blijkt daarin weinig tot geen effect te hebben. Goede feedback geven aan leerlingen, kwaliteit van de relatie leraar-leerling en aanleren van leerstrategieën blijken een hoog effect te hebben. De grote uitdaging in het implementeren van de bevindingen van Hattie, zit hem in het concept van leraar-zijn; de nadruk komt op respectvolle interactie met leerlingen, in een sfeer van onderling vertrouwen. En wie zou dat niet willen?

Wat leer je?

een eerste kennismaking met Leren Zichtbaar Maken;
• keuzes maken voor je team uit het programma Leren Zichtbaar maken.

Inschrijven: Enkel teamgerichte aanvragen mogelijk. Contacteer info@tenz.be.

Bekijk de andere trainingen: