Hoe breng je Leren zichtbaar maken in de praktijk? De denkkaders.

Visible Learning kan herleid worden tot een aantal denkkaders die ons denken over lesgeven en leren ondersteunen. Als leraren zich deze denkkaders eigen maken, kunnen de Visible Learning processen en strategieën geïmplementeerd worden in het onderwijs en vergroten we de impact op het leren van leerlingen.

Door vanuit Visible Learning te denken, kijk je anders naar ‘leren’. Je wordt aangezet om meer out of the box te denken en om soms verrassende keuzes te maken.

Een voorbeeld

Een directeur worstelde met het probleem dat de meerderheid van de ouders van zijn leerlingen niet bereikbaar of betrokken waren. De school had al alles geprobeerd: van barbecues tot huisbezoeken en filmactiviteiten. Toen de directeur voor de keuze stond om zijn budget te besteden aan digitale borden of om nogmaals te investeren in ouderbetrokkenheid, koos hij voor dat laatste. Hij wist immers dat de effectgrootte van ouderbetrokkenheid (0.49) beduidend groter was dan die van digitale borden (0.37), hij besloot een nieuw initiatief te bedenken om de ouders op een positieve manier bij de school te betrekken. De directeur richtte een waskamer met wasmachines in op school. De ouders van de sociaal achtergestelde wijk konden zo regelmatig naar school komen om de kleren van hun kinderen te wassen. En wat bleek, ook de leraren maakten er gebruik van.
Het effect op de leerlingen en hun leren was spectaculair. En al na vijf jaar moesten de wasmachines vervangen worden door nieuwe…

Welke denkkaders gaven de directeur het vertrouwen om deze toch wel verrassende beslissing te nemen?
  • Hij kent de impact van positieve relaties binnen de klasgroep en het lerarenteam.
  • Hij is ervan overtuigd dat een dialoog (tussen ouders en de school, tussen ouders en leerlingen, tussen ouders en leraren) een veel positievere invloed heeft dan een monoloog.
  • Hij is zich ervan bewust dat het succes en de tegenvallers bij het leren van zijn leerlingen voortkomen uit wat hij als schoolleider doet, of niet doet.

Lees meer over de denkkaders in:

Leren zichtbaar maken

Nederlandse vertaling van Visible Learning for teachers

Prijs: €54

Meer informatie