Hoe help je leerlingen hun eigen leraar te worden?

Het eigen leerproces kunnen beoordelen, is het allerbelangrijkste om de leerprestaties te verhogen!
Wat zijn de kenmerken van leerlingen die hun eigen prestaties kunnen beoordelen?
 • Ze hebben inzicht in hun eigen leren en kunnen hun volgende leerstappen (zelf) plannen.
 • Ze leren actief en betrokken bij hun leerproces.
 • Ze evalueren hun leren aan de hand van hun resultaten en kunnen de volgende stappen in hun leerproces plannen.
 • Ze begrijpen het leerdoel van elke les.
 • Ze gebruiken de succescriteria om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald.
 • Ze kunnen een antwoord formuleren op volgende vragen:
  • Waar ga ik heen?
  • Hoe sta ik ervoor?
  • Wat is de volgende stap?

Leerlingen die nadenken over denken en studievaardigheden

Wat zijn de effecten van het actief inzetten op studievaardigheden?

Als je leerlingen studievaardigheden aanleert, worden ze zelfstandige leerders en raakt hun leerproces in een stroomversnelling.

Strategie Voorbeeld Effectgrootte
Ordenen en aanpassen Het maken van een opzet voor aan het werkstuk wordt begonnen. 0,85
Gevolgen bepalen Het uitstellen van iets leuks tot het werk is gedaan. 0,70
Zelfinstructie De stappen verwoorden voor het oplossen van een rekenkundig probleem. 0,62
Zelfevaluatie Het werk nog eens controleren voor het aan de leraar te geven. 0,62
Hulp zoeken 0,60

1 Lavery, L. (2008). Self-Regulated Learning for Academic Success: An evaluation of instructional techniques. Unpublished PhD, The University of Auckland, Auckland.